Guangzhou institute

Нягтлан бодох бүртгэл

БНХАУ-д суралцах боломж

Орчинд нь очоод Хятад хэлийг тултал нь сурчих. Дэлхийн хүчирхэг улсын хамгийн том хотуудад суралцахад нь тань бид тусална.

Тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Тэмүүлэлтэй, зорилготой, зоригтой бол яг л чамд тохирох хөтөлбөрийг БНХАУ-ын Их Дээд сургуулиудад баклавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдэд 100% үнэгүй тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжыг олгож байна.

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн үүсэл хөгжил
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн төрөл хэлбэр,  бүртгэлийн мэдээлэл хэрэглэгчид
 • НББ-ийн удирдлага  зохион байгуулалтаар хангадаг байгууллагууд
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн суурь
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмууд, тэдгээрийн төрөл
 • НББ-н тухай хууль3.1.1 (1-р бүлэг)
 • НББ-н тухай хууль3.5.1 (2-р бүлэг) 
 • Анхан шатны баримт
 •  Баримт, баримтжуулалт
 • Үнэ өртөг үнэлгээ
 • Тооллого тооцоо
 • Данс гэж юу вэ? Түүнийг ашиглах нь
 • Энгийн ба нийлмэл харилцаа, давхар бичилт
 • Дансны кодчилол, дугаарлалт
 • Санхүүгийн тайлангийн  тухай ойлголт
 • Санхүүгийн байдлын тайлан
 • Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
 • Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
 • Мөнгөн гүйлгээний тайлан
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн орчлын тухай
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн орчлын үе шатууд
 • НББ-н тухай хууль 14 (3-р бүлэг)
 • Журналын тухай ойлголт
 • Ажил гүйлгээг журналд бүртгэх
 • Туслах журнала 
 • Тохиргоо бичилтийн дараах шалгах баланс бэлтгэх
 • Орлогын тайлан
 • Үлдэгдэл баланс бэлтгэх
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухай хууль
 • ХХОАТ-ын тухай хууль
 • Ndaatgal.mn сайттай ажиллах, тайлан илгээх
 •  Цалинг excel программ дээр бодох
 • Etax.mta.mn сайттай танилцах, тайлан илгээх.
 • Бэлэн мөнгөн гүйлгээний тайлан
 • Харилцахын журнал
 • Анхан шатны баримт бүрдүүлэх
 • Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль
 • НӨАТ-ын тухай хууль
 • Ebarimt.mn сайттай ажиллах орлого шивэх заавар дасгал ажиллах
 • Etax.mta.mn сайттай танилцах, тайлан илгээх бодлого дасгал
 • Цогц бодл
 • Т данс ашиглан бодох
 • Журнал хөтлөх
 • Эксэл программаар журнал хөтлөн тайлан гаргах бодлого бодох
 • Ebalance.mn сайттай ажиллаж сурах
 • Чагтан дансанд тусгах
 • Журнал хөтлөх
 • Санхүүгийн тайлан бэлтгэх
 • Татварын тайлан бэлтгэх

ТА БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ

ХҮСЧ БАЙНА УУ?