Guangzhou institute

EDUCATION & GUANGZHOU INSTITUTE

Бидний амжилтууд

2019-2020 оны хичээлийн жилд нийт 150+  оюутан Бизнесийн удирдлага,Маркетинг менежер,Хүний нөөц мэргэжлээр амжилттай төгсөж, 93 оюутан ажлын байранд зуучлагдсан.

2019-2020 оны хичээлийн жилд нийт 180+  оюутан Бизнесийн удирдлага,Маркетинг менежер,Хүний нөөц мэргэжлээр амжилттай төгсөж, 103 оюутан ажлын байранд зуучлагдсан.

2020-2021 оны хичээлийн жилд нийт 116 оюутан БНХАУ-н Засгийн газар,Күнз,Торгоны замын, Сургуулийн Мужын гэх мэт тэтгэлэгүүдэд амжилттай хамрагдсан.

2021-2022 оны хичээлийн жилд нийт 140 оюутан БНХАУ-н Засгийн газар,Күнз,Торгоны замын, Сургуулийн Мужын гэх мэт тэтгэлэгүүдэд амжилттай хамрагдсан. 

2021-2022 оны хичээлийн жилд нийт 100+ оюутан БНХАУ-н Засгийн газар,Күнз,Торгоны замын, Сургуулийн Мужын гэх мэт тэтгэлэгүүдэд  хамрагдаж амжилттай ажиллаж байна.

700+

НИЙТ СУРАЛЦСАН ОЮУТНУУД

300+

АМЖИЛТТАЙ ТӨГССӨН

БНХАУ 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлт

явагдаж байна