Guangzhou institute

Бизнес санхүү

БНХАУ-д суралцах боломж

Орчинд нь очоод Хятад хэлийг тултал нь сурчих. Дэлхийн хүчирхэг улсын хамгийн том хотуудад суралцахад нь тань бид тусална.

Тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Тэмүүлэлтэй, зорилготой, зоригтой бол яг л чамд тохирох хөтөлбөрийг БНХАУ-ын Их Дээд сургуулиудад баклавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдэд 100% үнэгүй тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжыг олгож байна.

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • Санхүүгийн судлах зүйл, санхүүгийн тогтолцоо
 • Санхүү нь бизнесийн үйл ажиллагааг хөдөлгөгч хүч болох нь
 • Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн удирдлагын үүрэг зорилго
 • Бизнесийн байгууллагын төрөл хэлбэр
 • Санхүүгийн зах зээл, түүний төрлүүд, түүн дээр хийгдэх үйл ажиллагаа
 •  Санхүүгийн байгууллагууд, тэдгээрийн үйл ажиллагааны чиглэл
 • Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ 
 • Өгөөж, өгөөж тооцох аргачлал
 • Эрсдэл, эрсдэл тооцох аргачлал
 • Багц бүрдүүлэлт, багцийн өгөөж ба эрсдэл тооцох
 • Хөрөнгийн зах зээлийн үүсэл хөгжил
 • Хөрөнгийн биржийн арилжаа
 • Хөрөнгийн зах зээлийн оролцогчид, тэдгээрийн үйл ажиллагааны зорилго
 • Хөрөнгийн зах зээлийн үүсэл хөгжил
 • Хөрөнгийн биржийн арилжаа
 • Хөрөнгийн зах зээлийн оролцогчид, тэдгээрийн үйл ажиллагааны зорилго
 • Бонд, бондын төрөл ангилал, зах зээл дээрх бондын судалгаа
 • Хувьцаа, хувьцааны төрөл ангилал, энгийн болон давуу эрхтэй хувьцаа
 • Бонд, хувьцаанд хэрхэн хөрөнгө оруулалт хийх
 • Хувьцааны сплит
 • Ногдол ашиг төлөлтийн үйл явц
 • Бизнесийн байгууллагын ногдол ашгийн бодлого
 • Хувьцаагаар олгох ногдол ашиг
 • Халаасны хувьцаа, хувьцааг буцаан худалдан авах үйл явц
 • Түрээсийн төрөл, хэлбэрүүд
 • Түрээсийн гэрээ
 • Түрээсийн давуу болон сул тал
 • Залгигч ба зорилтот компани
 • Стратегийн ба санхүүгийн нэгдэлт
 • Бизнесийн байгууллагын нэгдэлтийн шалтгаан
 • Бизнесийн байгууллагын нэгдэлтийн хэлбэрүүд
 • Нэгдэлтийн зөвшилцлийн үйл явц
 • Санхүүгийн хүндрэл
 • Сайн дурын дампуурал, хэлцэл
 • Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоох
 • Хуулийн дагуух дампуурал
 • Бизнесийн байгууллагын өөрчлөн байгуулалт
 • Бизнесийн байгууллагыг татан буулгах 

ТА БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ

ХҮСЧ БАЙНА УУ?