Guangzhou institute

Менежмент

БНХАУ-д суралцах боломж

Орчинд нь очоод Хятад хэлийг тултал нь сурчих. Дэлхийн хүчирхэг улсын хамгийн том хотуудад суралцахад нь тань бид тусална.

Тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Тэмүүлэлтэй, зорилготой, зоригтой бол яг л чамд тохирох хөтөлбөрийг БНХАУ-ын Их Дээд сургуулиудад баклавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдэд 100% үнэгүй тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжыг олгож байна.

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • Менежментийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд, судлах зүйл
 • Менежер түүний үүрэг
 • Байгууллага, түүний үүрэг
 • Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын үндэс
 • Байгууллагын гадаад орчин
  - Макро орчин
  - Микро орчин
 • Байгууллагын дотоод орчин
 • SWOT шинжилгээ
 • Байгууллагын соёлын тухай ойлголт
 • Байгууллагын соёлыг бүрдүүлэгч 
 • Төлөвлөлт ба төлөвлөгөө
 • Төлөвлөлтийн төрлүүд
 • Төлөвлөлтийн зарчим, үе шатууд
 • Стратеги төлөвлөлт, түүний бүрэлдэхүүн
 • Менежментийн мэдээллийн системийн тухай үндсэн ойлголт
 • Менежментийн мэдээллийн системийн шинж чанарууд
 • Манлайлал, түүний ач холбогдол
 • Манлайллын зорилго
 • Манлайлагчийн үүргүүд
 • Манлайллын орчин үеийн чиг хандлагууд ба манлайллын онол
 • Манлайлалагч ба менежерийн ялгаа
 • Мотивацийн үндсэн ухагдахуунууд
 • Мотивацийн орчин үеийн чиг хандлагууд
 • Байгууллагын ажиллагсдыг идэвхижүүлэх арга, хэрэгслэлүүд
 • Хяналт, түүний үндсэн ойлголтууд
 • Хяналтын үе шатууд
 • Хяналтын хэлбэрүүд
 • Удирдлагын шийдвэр гаргалтийн үндэс
 • Удирдлагын шийдвэр гаргалтын төрлүүд
 • Удирдлагын шийдвэр гаргалтын үйл явц
 • Удирдлагын шийдвэр гаргалтын аргууд
 • Өөрчлөлтийн менежментийн үндсэн ойлголтууд
 • Төлөвлөгөөт өөрчлөлтийн загварууд
 • Өөрчлөлтийн менежментийн хэрэгжилт
 • Байгууллагын хөгжлийн үе шатууд
 • Байгууллага дахь өөрчлөлтийн менежмент
 • Үйлчилгээний менежментийн тухай ойлголт
 • Үйлчилгээний чанарыг тодорхойлох хүчин зүйл 
 • Цагийн менежментийн мөн чанар
 • Цагийн менежментийг төлөвлөх  нь 
 • Стрессийн мөн чанар түүний үүсэх шалтгаан 
 • Стрессийн үе шат ба ажлын байран дахь стресс
 • Стрессийг тайлах нь 
 • 1-15 долоо хоногийн хичээл бататгах 

ТА БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ

ХҮСЧ БАЙНА УУ?