Guangzhou institute

Хүний нөөц - 3

БНХАУ-д суралцах боломж

Орчинд нь очоод Хятад хэлийг тултал нь сурчих. Дэлхийн хүчирхэг улсын хамгийн том хотуудад суралцахад нь тань бид тусална.

Тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Тэмүүлэлтэй, зорилготой, зоригтой бол яг л чамд тохирох хөтөлбөрийг БНХАУ-ын Их Дээд сургуулиудад баклавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдэд 100% үнэгүй тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжыг олгож байна.

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • Ярилцлагын хэлбэрүүд
 • Ярилцлагад нөлөөлдөг хүчин зүйл
 • Ярилцлага төлөвлөх
 • Сонгох процесс
 • Ажлын зохиомж
 • Бичил хөдөлгөөн
 • Үүрэг даалгавар ба хариуцлага
 • Ажил үүрэг ба мэргэжил 
 • Үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаа, цар хүрээ, шийдвэрлэх асуудал
 • Мэргэжлийн үйлдвэрчний эвлэл
 • Орон нутгийн үйлдвэрчний эвлэл
 • Хувь хүний зан төлөв тодорхойлох
 • Хөдөлмөр зуучлалтай хамтран ажиллах зөвлөгөө
 • Ажил санал болгох тухай захидал
 • Хувь хүний зан төлөв
 • Хувь хүний нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг
 • Хувь хүний төлөвшилд нөлөөлөх хүчин зүйл
 • Байгууллагын соёлд хувь хүний оруулах үүрэг оролцоо 
 • Сэтгэл зүйд нөлөөлөх хүчин зүйл
 • Ажилтаны сэтгэл зүйлд хэрхэн үр ашигтай нөлөөлж, урам зориг өгөх вэ?
 • Урам, урмын шагнал
 • Тест зохиох
 • Кейс ажиллах
 • Гадаад бусад байгууллагын сургалтанд суух
 • Сургалтын гэрээ байгуулах зорилго
 • Сургалтын гэрээний загвар боловсруулах
 • Гэрээнд тусгагддаг зүйл
 • Тушаалын загвар боловсруулж ажиллах
 • Тушаал бичихэд анхаарах зүйлс
 • Тушаалыг хэдэн хувь үйлдэх
 • Тушаал
 • Шийдвэр
 • Төлөвлөгөө
 • Дотоод журам боловсруулах
 • Шүүхэд гомдол гаргах
 • Үйлдвэрлэлийн осол, түүнээс үүсэх маргаан
 • Эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч ажиллах
 • Ажилчдын эрүүл мэндэд анхаарах
 • Ажлын байран дээрх зөв хооллолт
 • Ажлын байран дээрх эрүүл мэндийн сургалт, биеийн тамираар хичээллэх орчин бүрдүүлэх

ТА БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ

ХҮСЧ БАЙНА УУ?