Guangzhou institute

Бизнесийн удирдлага

БНХАУ-д суралцах боломж

Орчинд нь очоод Хятад хэлийг тултал нь сурчих. Дэлхийн хүчирхэг улсын хамгийн том хотуудад суралцахад нь тань бид тусална.

Тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Тэмүүлэлтэй, зорилготой, зоригтой бол яг л чамд тохирох хөтөлбөрийг БНХАУ-ын Их Дээд сургуулиудад баклавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдэд 100% үнэгүй тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжыг олгож байна.

ТА СУРАХЫГ ХҮСЧ БАЙНА УУ?

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • Бизнес түүний тухай олголт
 • Бизнесийн санаа түүнийг үнэлэх нь 
 • Алсын хараа эрхэм зорилго
 • Бизнес төлөвлөгөөний мөн чанар 
 • Системийн хандлага төлөвлөлтийн уялдаа
 • Системийн хандлагаар төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн үндсэн ойлголт
 • Зах зээлийн стратегийн шинжилгээ
 • Үйлдвэрлэлийн стратегийн шинжилгээ
 • Зах зээлийн хөгжлийн шинжилгээ
 • Хөгжил, дэвшлийн шинжилгээ
 • Эдийн засгийн шинжилгээ
 • Нийгмийн хүчин зүйл, түүний чиг хандлагын шинжилгээ
 • Эрх зүй зохицуулах үйл ажиллагааны шинжилгээ 
 • Зэх зээлийн багтаамж, бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ
 • Хэрэглэгчийн судалгаа, хэрэглээний хандлага
 • Бүтээгдэхүүний судалгаа, чанар, стандарт, үнэ
 • Байгууллагын эрхэмлэх зүйл зорилго, зорилтууд
 • Стратеги төлөвлөлтийн гүйцэтгэх үүрэг, онцлог, шинж чанарууд
 • Бостоны матрицийн загвар
 • Мак Кенсийн олон хүчин зүйлийн матрицийн загвар
 • Портерийн өрсөлдөөний 5 хүчин зүйлийн загвар
 • Маркетингийн төлөвлөгөөний зорилго
 • Зорилтот зах зээлийг сонгох
 • Өрсөлдөөний талаар авах арга хэмжээ
 • Үйлдвэрлэлийн процессын зураглал 
 • Түүхий эдийн төлөвлөгөө
 • Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
 • Хүчин чадлын төлөвлөлт
 • Нөөцийн удирдлага 
 • Борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго
 • Борлуулалтын хэмжээ бүтцийн тооцоо 
 • Борлуулалтын зохион байгуулалт
 • Санхүүгийн төлөвлөгөөний зорилго
 • Өртгийн шинжилгээ
 • Санхүүгийн төлөвлөгөөний стратеги, нэгдсэн дүгнэлт
 • Эрсдэлийн тухай ойлголт
 • Эрсдэлийг үнэлэх
 • Эрсдэлээс сэргийлэх арга замууд
 • 1-15 долоо хоногийн хичээл бататгах 

ТА БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ

ХҮСЧ БАЙНА УУ?